Mars Sekolah

Mars Sekolah

DERAP TARAKANITA
 
Derap langkah Tunas muda Tarakanita
Membina watak bakti pada pertiwi
Halau rintang yang menghadang demi cita-cita
Tuntut ilmu tuk masa depan Indoensia sejahtera

Derap langkah maju siswa, Tarakanita
Dengan didikan dan tempaan semua guruku
Menggalang dan membina segala cita-cita
Mendapatkan bekal berguna bagi nusa serta bangsa

Derap langkah tetap tegap, Tarakanita
Kaki serta tangan kuayun membangun negara
Indonesia jaya adil makmur sejahtera
Hilang semua halang rintang tampak cemerlang masa depan kita


MARS YAYASAN TARAKANITA
Yayasan Tarakanita Indonesia,
Baktikan karya layanan bagi bangsa,
Membina manusia muda berdasarkan kasih cinta,
Berperan dalam gereja tlus ikhlas dan purna.

Digerakkan kasih Allah belarasa,
Terhadap manusia papa, miskin, lemah,
Inilah smangat dan karya yang hendak kita jalani,
Asal Tuhan dimuliakan dan sesma diabdi.

Berkepribadian utuh cita kita,
Berwatak yang baik, beriman, jujur, adil
Cerdas, mandiri , kreatif, terampil, luhur, berbudi
Cakrawala kebangsaan menjadi milik kita.

Ref.
Abadi dan jayalah Yayasan Tarakanita

Satu hati satu semangat Tarakanita.... Yes ... !
One heart, one spirit, Tarakanita,... Yes.... !